Odpadní voda komunálníOdpadní voda komunální


Čištění městských odpadních vod

Odpovědný přístup k životnímu prostředí znamená ochranu existujících vodních zdrojů.
Naše řeky a jezera jsou životně důležité rezervoáry pitné vody, které jsou stále více ohrožovány faktory životního prostředí. Dostatečná ochrana může být zaručena pouze v případě, že odpadní vody jsou dostatečně dekontaminované. V dnešní době nové technologické procesy značně rozšiřují rozsah možností nabízených klasickou ochranou životního prostředí. Současné ekologické zaměření směřuje na ochranu vodních zdrojů a vícenásobné použití odpadní vody.

Čistírny postavené firmou WABAG zajišťují, že do řek je vypouštěna pouze čistá voda. Navíc umožňujeme pomocí kombinace inovačních procesů úpravy opětovné použití odpadní vody pro průmyslové a městské účely a přispíváme takto k zachování stávajících vodních zdrojů.
WABAG poskytuje velký rozsah optimalizovaných řešení od změkčování vody až po téměř celkové odstranění živin. Klíčové technologie zahrnují jednostupňové a dvoustupňové procesy aktivace kalu, biofiltraci (BIOPUR®), technologii pohyblivého lože (FLUOPUR®) a membránovou aktivaci.

Naše bohaté zkušenosti jsou stále doplňovány na základě intenzivních výzkumných prací. V důsledku toho jsme kromě standardních technických procesů též schopni nabídnout vysoce účinné nové postupy.

Naše odzkoušené a pokrokové procesy zahrnují mimo jiné:

  • Proces aktivace kalu – Biologické čištění odpadních vod
  • Hybrid® proces – Proces dvoustupňové aktivace kalu za účelem odstranění dusíku
  • BIOZONE® proces – Kombinovaný proces chemicko-oxidačního a biologického čištění odpadní vody
  • BIOPUR® – Biofiltrace pro čištění odpadní vody
  • FLUOPUR® – Biologické čištění odpadních vod při použití procesu čištění pomocí procesu pohyblivé vrstvy
  • SBR – Šaržovité po sobě jdoucí reaktory
  • Membránový bioreaktor (MBR) – Proces membránou aktivovaného kalu

Během posledních 10 let WABAG zrealizoval kolem 350 městských čistíren, zaručující ekologickou likvidaci kolem 18 milionů m3 odpadních vod denně.

Vybrané reference

Zpět