Elektrárna Chvaletice - úprava kondenzátu 

Zákazník: SEV.EN EC, a.s., Chvaletice

Zařízení a výkon: Dodání nové úpravy kondenzátu. Konkrétně jde o blokovou úpravu kondenzátu pro blok B3 a B4 s max. výkonem 500 m3/h pro každý blok. Jedná se o dodávku na „klíč", dle níže uvedeného rozsahu:

  • Vypracování projektové realizační dokumentace stavební části.
  • Vypracování projektové realizační dokumentace strojní části.
  • Vypracování projektové realizační dokumentace elektro části.
  • Dodání strojní a elektro části.
  • Montáž strojní a elektro části.
  • Uvedení do provozu a zaškolení personálu.

Předání a převzetí tohoto projektu proběhlo 11/2016.


Zpět