SMP CONSTRUCTION - Rekonstrukce úpravny vody Souš

Zákazník: SMP CONSTRUCTION, a.s.

Zařízení a výkon:

  • Rekonstrukce úpravny vody Souš - 684 m3/h (190 l/s)
    • Dávkování koagulantu
    • Dávkování CO2
    • Dávkování Cl2
    • SŘTP

Uvedení do provozu: 5/2009


Zpět