Rekonstrukce a modernizace ÚV Plzeň

Zákazník: Metrostav, a.s., Praha
Zařízení a výkon: Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň, 3 600 m3/h

 • PS 1102 – Jemné česle, DPS110201, 110202
 • PS 1103 – Čerpací stanice surové vody, DPS 110301, 110302
 • PS 2203 – Písková filtrace, DPS 220301, 220302
 • PS 2204 – Čerpací stanice prací vody, DPS 220401, 220402
 • PS 2207 – Filtrace přes GAU, DPS 220701, 220701
 • PS 2208 – Akumulace upravené vody (A), DPS 220801, 220802
 • PS 2209 – Akumulace upravené vody (B), DPS 220901, 220902
 • PS 2210 – Akumulace upravené vody (C), DPS 221001, 221002
 • PS 2301 – Kalové hospodářství, DPS 230101, 230102
 • PS 2401 – Chemické hospodářství I, DPS 240101, 240102
 • PS 2403 – Chemické hospodářství II, DPS 240301, 240302

Uvedení do provozu 03/2016


Zpět