O společnosti WABAG BRNO

Základní informace o společnosti

Společnost VA TECH WABAG Brno spol. s r. o. byla založena v r. 1994 jako dceřiná společnost Wabag Wassertechnische Anlagen GmbH & Co. KG, Kulmbach, Německo, která v rámci Evropy představovala významného výrobce technologií úprav vod od pitných přes provozní a bazénové až po čištění odpadních vod. V oblasti vodohospodářské je schopna řešit širokou škálu postupů, při dodržení nejpřísnějších evropských měřítek a norem.

Do r. 2000 se zaměřovala především na úpravy provozních vod pro elektrárny, teplárny, výtopny a kotelny průmyslových závodů. Koncem r. 2000 byla podepsána 1. smlouva na dodávku zařízení pro úpravu pitné vody v západních Čechách. Díky začlenění naší společnosti do koncernu VA TECH, byla použita unikátní technologie, která nemá obdobu minimálně ve střední Evropě. Od tohoto okamžiku se objevují častěji úspěšně završené smlouvy na zařízení pro úpravu vod pitných např. úpravna vody Nebanice, Mariánské Lázně, Hradiště, Souš a další.

Úspěšně realizovaná díla upevnila pozici naší společnosti na trhu a zejména zvýšila zájem zákazníků o naše další produkty – úpravu vod pitných, čistíren odpadních vod a řešení kalového hospodářství. S nárůstem výkonů došlo k rozšíření naší společnosti a dnes disponujeme uznávanými odborníky ve všech důležitých oblastech úpravy vody.

Dlouhodobá vysoká kvalita našich realizací nezůstala bez povšimnutí důležitých zákazníků jak na českém, tak i zahraničním trhu. Naše společnost se podílí na obnově významných českých elektráren a také v zahraničí jsme se úspěšně podíleli na výstavbě nových. Díky pružnosti naší společnosti a schopnosti inovace se nám podařilo proniknout do oblasti metalurgického průmyslu. Narůstající trend v zájmu zahraničních investorů o celou škálu našich produktů, vnímání vysoké kvality a spolehlivosti u tuzemských zákazníků, dává předpoklad stability a dalšího rozvoje naší společnosti zejména na zahraničním trhu.

 

V jakých oblastech působíme

Společnost VA TECH WABAG Brno spol. s r. o. působí v oboru
úpravy vody, a to zejména v následujících oblastech:

 • předúprava vody
 • ionexové technologie
 • membránová separace
 • filtrační postupy
 • čistírny odpadních vod
 • úprava pitné vody
 • neutralizační stanice
 • úprava chladící vody
 • tepelné úpravy vody
 • odvodňování kalů
 • úprava bazénové vody
 

Co vše zvládneme

Věnujeme se následujícím činostem:

 • technologické návrhy
 • konstrukce zařízení
 • dodávky zařízení na klíč
 • zaškolení obsluhy a personálu
 • proces řízení a kontroly technologie
 • konzultační činnost
 • studie a technické pomoci
 • servis a údržba zařízení
 • záruční a pozáruční servis
 • financování
 • rozbor vody
 • provozování zařízení

Prohlášení o ochraně osobních údajů