ROZPRACOVANÉ PROJEKTY 

Momentálně realizujeme tři rozsáhlé projekty v Mondi SCP Ružomberok:

1. Nová demineralizační stanice a úprava kondenzátu
2. Čiření a písková filtrace
3. Skladování a dávkování chemikálií


První projekt, se týká dodání nové demineralizační stanice a nové úpravy kondenzátu. Konkrétně jde o demineralizační stanici s max. výkonem 200 m3/h a úpravu kondenzátu s max. výkonem 300 m3/h. Jedná se o dodávku na „klíč", dle níže uvedeného rozsahu:

• Vypracování projektové realizační dokumentace stavební části.
• Vypracování projektové realizační dokumentace strojní části.
• Vypracování projektové realizační dokumentace elektro části.
• Dodání strojů a zařízení.
• Montáž strojů a zařízení.
• Uvedení do provozu a zaškolení personálu.

Předání a převzetí tohoto projektu je naplánováno na 07/2020.

 

Druhý projekt, se týká dodání nové předúpravy pro Papírenský stroj (PM19). Konkrétně jde o čiření a pískovou filtraci s max. výkonem 400 m3/h. Dále jsou součástí, skladovací nerezové nádrže na čířenou (150 m3), filtrovanou (100 m3) a odpadní vodu (50 m3), a také skladování a dávkování chemikálií. Jedná se o dodávku na „klíč", dle níže uvedeného rozsahu:

• Vypracování projektové realizační dokumentace strojní části.
• Vypracování projektové realizační dokumentace elektro části.
• Dodání strojů a zařízení.
• Montáž strojů a zařízení.
• Uvedení do provozu a zaškolení personálu.

Předání a převzetí tohoto projektu je naplánováno na 11/2020.

 

Třetí a zároveň poslední projekt, se týká dodání nového skladování a dávkování chemikálií pro čistírnu odpadních vod. Konkrétně jde o skladování 50% NaOH (dvouplášťová plastová nádrž o objemu 35 m3), 75% H3PO4 (dvouplášťová plastová nádrž o objemu 25 m3) a 40% CO(NH2)2 (dvouplášťová plastová nádrž o objemu 35 m3). Dále jsou součástí, dávkovací stanice a big bag stanice pro CaO.

• Vypracování projektové realizační dokumentace strojní části.
• Vypracování projektové realizační dokumentace elektro části.
• Dodání strojů a zařízení.
• Montáž strojů a zařízení.
• Uvedení do provozu a zaškolení personálu.

Předání a převzetí tohoto projektu je naplánováno na 11/2020.


Zpět