ROZPRACOVANÉ PROJEKTY 

Momentálně realizujeme konstrukci demistanice na ZL 10 v Synthesii Pardubice:

Demineralizační linka, Q = 200 m3/h:
Katexový a anexový filtr
Dávkovací nádrže chemikálií
Typ linky: protiproudá Schwebebett
Garantované parametry pro odstavení: měrné el. vodivosti při 25°C 1µS/cm, obsah SiO2 (fotometricky stanov.) max. 20 μg/1

• Vypracování projektové realizační dokumentace strojní části.
• Vypracování projektové realizační dokumentace elektro části.
• Dodání strojů a zařízení.
• Montáž strojů a zařízení.
• Uvedení do provozu a zaškolení personálu.

Předání a převzetí tohoto projektu je naplánováno na 12/2022.


Zpět